ROGESTER ROB ROY   "ROBINEK"

ček. tit.  Český šampion práce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK
 

2015

17.11.2015 KPZ RK-CZ I. cena, CACT Štěpánov u Olomouce
16. 8.2015 KZVP RK-CZ I. cena, res. CACT Lipník

 

           2013
 

06.10.2013 OVVR I. cena, nos 4, 222 b.,
aport se zvěří
Zahradiště